Herhalen    en    Ervaringsgericht

 

In het eerste kennismakingsgesprek (kosteloos) kijken we wat de aanleiding, de vraag en het doel is.  Na het kennismakingsgesprek wordt in onderling overleg een traject vastgesteld, met tussentijdse toetsmomenten. Na afloop van het traject hebben we een afsluitend evaluatiegesprek en een afspraak voor een terugblik (stok achter de deur!).
 

Diepgaande verandering

Hoe lukt het mij om de verandering blijvend te laten zijn? 
Niet door het ineffectieve gedrag af te leren, maar juist door nieuw gedrag aan te leren. Het nieuwe gedrag wordt zo dominant (voorgrond) waardoor het oude gedrag op de achtergrond geraakt. En het nieuwe gedrag is sneller aan te leren als daarbij de (verborgen) kwaliteiten aangeboord en ingezet worden. Voorwaarde is wel dat die persoon wil veranderen (motivatie) en de discipline op kan brengen om het geleerde in de praktijk te brengen.

Hoe leer ik nieuw gedrag aan? 
Mijn methode is afgeleid van de methode van Suzuki – de bekende Japanner die een methode voor kleine kinderen heeft ontwikkeld voor het leren spelen van viool. Hij heeft gekeken hoe kleine kinderen de moedertaal leren. Papa en mama leggen hun baby niet uit hoe je bepaalde woordjes moet uitspreken, maar praten gewoon tegen hun baby. In feite dompelen ze hun kind onder met taal. En het kind gaat al doende woordjes zeggen: ervaringsgericht. En kinderen leren globaal (global learning), ze leren het woord in zijn geheel en in de context, dus niet in partjes / letters opgedeeld (analytisch leren).

Mijn manier van coachen en trainen zijn gebaseerd op deze principes van onderdompelen en ervaringsgericht leren, naast het analytisch leren. Het onderdompelen gebeurt door het herhaaldelijk aanbieden van het gewenste gedrag. Bv. via terugkerende intervisie en trainingen. Daarnaast kies ik methoden voor coaching en training die ervaringsgericht zijn. 

 

Methoden en technieken

Een greep uit mijn methoden en technieken voor teamcoaching en trainingen:

  • Teamontwikkeling volgens Bruce Tuckman en Marijke Lingsma (forming, storming, norming and performing)
  • Leiderschap volgens Covey en Quinn
  • Situationele leiderschapsstijlen van Hersey & Blanchard
  • Systemisch werken, organisatie opstellingen.

De individuele coaching die ik aanbied, bevat ook methoden die onderdompelen en ervaringsgericht zijn:

  • Voice dialogue
  • Familie-opstellingen
  • Creatieve werkvormen
  • Ontspanningsoefeningen
  • Overdracht-tegenoverdracht
  • Archetypen.