Wie ben ik?

 

Kracht van tegenstellingen

Ik werk analytisch en intuïtief. Vanuit mijn achtergrond als wiskundige/ICT-er en psycholoog weet ik ratio en gevoel te verbinden. Die verbinding maakt dat ik gestructureerd op zoek ga naar de verborgen kwaliteiten van mensen. In de coaching en trainingen gaan we die kwaliteiten ontwikkelen vanuit de dialoog van het hart en het verstand. Vervolgens ontwikkelen we vaardigheden om die kwaliteiten in te zetten in het werk en het dagelijks leven.

 

Specialiteit

Mijn specialiteit is teamcoaching, intervisie en het begeleiden van verandertrajecten binnen bedrijven. De focus ligt daarbij op het ontwikkelen van de interacties tussen de teamleden en de resultaatgerichtheid, waarbij ook de werkprocessen onder de loep worden genomen.

Teams hebben verschillende elementen in de verschillende ontwikkelingsfases nodig, daarom wordt steeds per keer geanalyseerd wat het team nodig heeft.

 

Opleidingen

In mijn studies is mijn veelzijdigheid te herkennen: wiskunde, klinische psychologie, NIMA-A, ICT, software-ergonomie, faciliteren workshops, leiderschapsstijlen en communicatievaardigheden, ITIP coachings-opleiding.

Zie ook mijn profiel op LinkedIn voor meer informatie: http://www.linkedin.com/profile/view?id=67233552&trk=tab_pro

 

Werkervaring

Coachings- en trainingservaring bij NS Reizigers: opzetten en begeleiden van een cultuurveranderingstraject (van één jaar), begeleiden van MT’s in veranderingstrajecten, verschillende teams begeleid naar een volgende ontwikkelingsfase, individuele coaching.

Projectmatig werken in ICT-projecten heb ik bij NS gedaan, NS Commercie.

Ontwikkeling van ICT: het ontwerpen van een gebruikersvriendelijke kaartjesautomaat (voor NS en voor NOVIO in Nijmegen).

Trainingservaring in het HBO-onderwijs: wiskunde, psychologie en statistiek.